OFERTA

Dla Wspólnoty

inwestor

OBSŁUGA W RAMACH ZARZĄDU

ADMINISTROWANIE

OBSŁUGA PRAWNA

OBSŁUGA KSIĘGOWA

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

Dla Dewelopera

deweloper

Zajmujemy się nieruchomością od momentu odbioru od Wykonawcy do powstania Wspólnoty. Pośredniczymy w kontaktach mieszkańców z Developerem. Oferujemy kompleksowe usługi administracyjne, obsługę organizacyjną, techniczną i prawną nieruchomości, ponadto:

  • analiza projektu umożliwiająca optymalizację rozwiązań na osiedlu
  • obniżenie kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu,
  • organizacja przebiegu dokumentacji i płatności,
  • przygotowanie i negocjowanie umów na dostawy mediów i inne usługi dotyczące nieruchomości,
  • przegląd wszystkich rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych,
  • analiza rozwiązań prawnych,
  • przygotowanie procesu odbioru inwestycji,
  • opracowanie procedur reklamacyjnych i usuwania usterek,
  • podejmowanie interwencji przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury,
  • porady prawne związane z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dotyczącymi powołania i funkcjonowania Wspólnoty oraz obowiązków Inwestora

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI OD GENERALNEGO WYKONAWCY:

ADMINISTROWANIE W IMIENIU I NA RZECZ DEVELOPERA

POWOŁANIE WSPÓLNOTYDla Inwestora

inwestor

Oferujemy szeroką gamę usług związanych z rynkiem nieruchomości. Usługi zarządzania, obsługi technicznej i prawnej kierujemy zarówno do sektora prywatnego jak i publicznego tj.:

Szczegółową ofertę i plan zarządzania nieruchomością przygotowujemy indywidualnie dla każdej inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu.© 2024 Izohome